Giờ mở cửa: 8:00 - 19:00 - Bản đồ cửa hàng

INAX Khuyến mại mùa đông 2019
Bồn cầu 1 khối Inax AC-959VAN 14%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-959VAN

5.360.000đ 6.180.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-939VN 16%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-939VN

6.520.000đ 7.680.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-900VRN 29%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-900VRN

5.970.000đ 8.390.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-909VRN 10%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-909VRN

8.780.000đ 9.750.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-909VRN-1 10%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-909VRN-1

8.690.000đ 9.650.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-918VRN 10%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-918VRN

8.050.000đ 8.940.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-918VRN-1 11%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-918VRN-1

7.910.000đ 8.790.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-969VN 20%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-969VN

3.990.000đ 4.950.000đ
Bồn cầu điện tử Inax SATIS AC-618VN 23%
Inax
Bồn cầu 1 khối Inax AC-1017VRN 10%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-1017VRN

10.370.000đ 11.520.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-1008VRN 10%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-1008VRN

10.570.000đ 11.740.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-1035VN 30%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-1035VN

10.230.000đ 14.610.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-1135VN 30%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-1135VN

10.440.000đ 14.910.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-2700VN 30%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-2700VN

11.940.000đ 16.910.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-4005VN 30%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-4005VN

13.280.000đ 18.830.000đ
Bồn cầu AC-700VAN+ chậu L-2395V 9%
Inax

Bồn cầu AC-700VAN+ chậu L-2395V

4.410.000đ 4.840.000đ
Combo Bồn cầu C-306VA+ Chậu L-284V 10%
Inax
Combo Bồn cầu C-108VA + chậu L-284V 10%
Inax
Bồn cầu cảm ứng REGIO DV-R115VH-VN/BKG 27%
Inax
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-70S 20%
Inax

Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-70S

9.330.000đ 11.660.000đ
Sen tắm cây nhiệt độ Inax BFV-3415T 31%
Inax
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-1305S 15%
Inax
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-1205S 20%
Inax
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-515S 16%
Inax

Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-515S

13.250.000đ 15.590.000đ
Sen tắm cây nhiệt độ Inax BFV-6015S 25%
Inax
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-2015S 15%
Inax
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-915S 15%
Inax
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1203S 13%
Inax

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1203S

1.800.000đ 2.050.000đ
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1203S-4C 13%
Inax
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1103S 11%
Inax

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1103S

1.590.000đ 1.770.000đ
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1103S-4C 10%
Inax
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-2013S 25%
Inax

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-2013S

1.950.000đ 2.600.000đ
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1113S-4C 10%
Inax
Vòi chậu nóng lạnh Inax LFV-1402SH 15%
Inax
Vòi bếp nóng lạnh SFV-212S 10%
Inax

Vòi bếp nóng lạnh SFV-212S

2.620.000đ 2.910.000đ
Vòi chậu rửa bát INAX LFV-13B 11%
Inax
Vòi chậu rửa bát INAX LFV-11A 10%
Inax
Vòi bếp INAX SFV-29 16%
Inax

Vòi bếp INAX SFV-29

1.170.000đ 1.380.000đ
Vòi bếp INAX SFV-21 10%
Inax

Vòi bếp INAX SFV-21

1.080.000đ 1.200.000đ
Vòi xịt bồn cầu INAX CFV-102M 16%
Inax
Vòi xịt bồn cầu INAX CFV-102A 16%
Inax

0937.023.033