Giờ mở cửa: 8:00 - 19:00 - Bản đồ cửa hàng

INAX Khuyến mại mùa Xuân 2020Bồn cầu 1 khối Inax AC-959VAN 16%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-959VAN

5.250.000đ 6.180.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-939VN 16%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-939VN

6.520.000đ 7.680.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-909VRN 16%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-909VRN

8.280.000đ 9.750.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-909VRN-1 16%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-909VRN-1

8.200.000đ 9.650.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-918VRN 16%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-918VRN

7.590.000đ 8.940.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-918VRN-1 16%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-918VRN-1

7.470.000đ 8.790.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-1017VRN 16%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-1017VRN

9.790.000đ 11.520.000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-1008VRN 16%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-1008VRN

9.970.000đ 11.740.000đ
Bồn cầu AC-700VAN+ chậu L-2395V 16%
Inax

Bồn cầu AC-700VAN+ chậu L-2395V

4.110.000đ 4.840.000đ
Combo Bồn cầu C-108VA + chậu L-284V 10%
Inax
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-4000S-5C 16%
Inax
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-50S 16%
Inax

Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-50S

10.180.000đ 11.980.000đ
Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-403S 16%
Inax

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-403S

3.730.000đ 4.390.000đ
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-41S 16%
Inax
Vòi bếp INAX SFV-802S 16%
Inax

Vòi bếp INAX SFV-802S

1.980.000đ 2.340.000đ
Chậu rửa âm bàn Inax L-2216V 11%
Inax

Chậu rửa âm bàn Inax L-2216V

1.090.000đ 1.220.000đ
Chậu rửa âm bàn Inax AL-2216V 11%
Inax

Chậu rửa âm bàn Inax AL-2216V

1.280.000đ 1.430.000đ
Chậu rửa âm bàn Inax L-2298V 16%
Inax

Chậu rửa âm bàn Inax L-2298V

1.390.000đ 1.640.000đ
Chậu rửa âm bàn Inax AL-2298V 16%
Inax

Chậu rửa âm bàn Inax AL-2298V

1.570.000đ 1.850.000đ
Chậu rửa đặt bàn Inax L-445V 8%
Inax

Chậu rửa đặt bàn Inax L-445V

1.590.000đ 1.720.000đ
Chậu rửa đặt bàn AL-445V 11%
Inax

Chậu rửa đặt bàn AL-445V

1.730.000đ 1.930.000đ
Chậu rửa đặt bàn Inax AL-333V 11%
Inax

Chậu rửa đặt bàn Inax AL-333V

1.730.000đ 1.930.000đ
Chậu rửa đặt bàn AL-465V 14%
Inax

Chậu rửa đặt bàn AL-465V

1.920.000đ 2.210.000đ
Chậu rửa đặt bàn L-294V (EC/FC) 16%
Inax

Chậu rửa đặt bàn L-294V (EC/FC)

1.900.000đ 2.240.000đ
Chậu rửa đặt bàn L-296V (EC/FC) 16%
Inax

Chậu rửa đặt bàn L-296V (EC/FC)

2.180.000đ 2.570.000đ
Chậu rửa đặt bàn AL-296V (EC/FC) 15%
Inax
Chậu rửa đặt bàn Inax L-300V 12%
Inax

Chậu rửa đặt bàn Inax L-300V

2.860.000đ 3.250.000đ
Chậu rửa dương bàn L-2397V (EC/FC) 12%
Inax
Sen tắm cây nóng lạnh Inax BFV-50S-5C 16%
Inax
Bồn cầu 1 khối Inax AC-991VRN 20%
Inax

Bồn cầu 1 khối Inax AC-991VRN

6.600.000đ 8.250.000đ
Bồn cầu 2 khối Inax AC-700VAN 13%
Inax

Bồn cầu 2 khối Inax AC-700VAN

3.430.000đ 3.930.000đ
Chậu rửa dương bàn AL-2397V (EC/FC) 13%
Inax
Chậu rửa đặt bàn L - 293V (EC/FC) 16%
Inax
Chậu rửa đặt bàn L-465V 13%
Inax

Chậu rửa đặt bàn L-465V

1.800.000đ 2.050.000đ
Chậu rửa đặt bàn Inax L-333V 11%
Inax

Chậu rửa đặt bàn Inax L-333V

1.630.000đ 1.820.000đ

0912 048 217